Samen om tafel rond eenzaamheid in De Sociëteit

De Sociëteit neemt in 2021 het onderwerp eenzaamheid onder de loep. We organiseren Rondetafelgesprekken en gaan in gesprek met (lokale) ervaringsdeskundigen, specialisten én kunstenaars. Met elkaar verkennen, luisteren en verdiepen we ons in eenzaamheid en laten we ons verrassen door verschillende invalshoeken.

We publiceren deze gesprekken, inzichten en impressies via blogs, foto’s, verhalen en online filmpjes.