De Sociëteit frist het geheugen van de Binnenstad op

In 2018 is ons thema ‘Het geheugen van de binnenstad’. We gaan terug in de tijd, bijvoorbeeld met een Geheugen-Vertel-tafel.
We verzamelen op allerlei manieren foto’s en verhalen over vroeger van Luttik Oudorp, Verdronkenoord en omgeving.
Maar we haken ook aan in het heden met lezingen over het brein e.d.

Terug in de tijd …voor & door bewoners van de binnenstad

De Sociëteit vroeger …

We nodige oudere buurtbewoners van harte uit om langs te komen en hun herinneringen met ons te delen. We willen ook graag 1-op-1 -interviews doen en starten met ‘storytelling’ voor senioren.

De verhalen en foto’s  laten we op den duur ook graag aan andere belangstellenden horen en zien.
We vinden het belangrijk om de historische, persoonlijke verhalen te bewaren en te koesteren onder het motto: voor&door de bewoners En om onderlinge ontmoeting & uitwisseling te stimuleren.
Hierbij werken we graag samen met andere organisaties in Alkmaar, we denken bijvoorbeeld aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief.

Het geheugen in de binnenstad anno 2018

Het geheugen, actueel!

Tegelijkertijd blijven met dit thema ook actueel en met beide benen in het heden.
Graag sluiten we aan bij thema’s die nu spelen in onze samenleving, denk daarbij bijvoorbeeld aan het thema Dementievriendelijke gemeente Alkmaar of aan presentaties en lezingen over het brein.  Maar we denken ook aan activiteiten een spelletjesmiddag met diverse spelletjes die een beroep doen op het denkwerk.
Of een workshop over waarnemen en optische illusies.

Werkgroep in oprichting,
meedenkers en doeners van harte welkom!
De voorbereidingen beginnen  in het najaar van 2017.
Mensen die met ons mee willen denken én organiseren zijn van harte welkom in onze werkgroep.
Wat we nodig hebben, zijn mensen die:

  • graag willen luisteren naar verhalen van vroeger
  • gastvrouw- of heer willen zijn
  • de verhalen willen ‘ophalen’; opnemen van de verhalen, interviewen en groepsgesprekken organiseren
  • het leuk vinden om de opgehaalde verhalen uit te werken: geluidsopnames uittypen, teksten/verhalen schrijven, etc.
  • met ons mee willen denken en willen helpen met de uitwerking van het programma
  • leuk vinden om activiteiten te organiseren

De werkgroep wordt ondersteund door het sociaal cultureel werk van de Sociëteit en kan gebruik van maken van de faciliteiten en mogelijkheden in de Sociëteit. Ook is er een budget beschikbaar gesteld door het bestuur van St. Binnenstadscentrum, waarvan de Sociëteit een onderdeel is.

Wilt u meedoen? Heeft u ideeën of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met De Sociëteit.
Telefoon: 072 511 4715
Mail: societeit@binnenstadscentrum.nl
Of loopt u eens binnen op de woensdagochtend tussen
10.00-12.00 uur, de koffie staat klaar.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren